31.05.2012 – Leggo (RM): sounDrome | VIZI CAPITALI